Thrasher Magazine logo Black Sticker

£3.00

8 inch :)